Situationeel, psychisch en frequent verzuim

Je voelt je ongelukkig en je kunt het soms niet opbrengen om naar je werk te gaan.
Je hebt een conflict met je baas, daarom meld je je ziek.
Een medewerker werkt zo hard, dat hij/zij er echt ziek van wordt.
Een medewerker meldt zich geregeld een aantal dagen ziek met vage klachten, er lijkt iets te spelen, maar wat? Als leidinggevende bel je een zieke medewerker altijd direct op, maar krijg je ontwijkende antwoorden, hoe kun je er dan iets aan doen?

 

Bovenstaande situaties zijn voorbeelden van verzuim, waarbij er geen duidelijke lichamelijke of medische oorzaak is. Bij psychisch verzuim gaat het om langdurig of regelmatig ziekteverzuim door mentale klachten Denk hierbij aan stress, overspannenheid, burn-out, depressieve gevoelens en angstklachten. Daarnaast kan er ook sprake zijn van psychosomatische klachten: klachten die onvoldoende verklaard worden door een lichamelijke (somatische) of medische oorzaak. Dit wordt ook wel “somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten” (SOLK) genoemd.


Bij frequent verzuim is er sprake van kortdurend, herhalend verzuim. Door de korte verzuimduur is er vaak onvoldoende aandacht voor onderliggende, verklarende oorzaken. Bij situationeel verzuim is de medewerker wel in staat om te werken, maar niet binnen zijn eigen werkomgeving. Er kan bijvoorbeeld een ernstig verstoorde werkrelatie zijn, waarbinnen een medewerker niet kan functioneren.

Oorzaken verzuim

De oorzaken van psychisch, frequent en situationeel verzuim is per persoon en situatie verschillend. In onze dagelijkse praktijk en uit diverse onderzoeken zien we dat de hieronder genoemde oorzaken veelvuldig voorkomen.

 • Onvoldoende hanteren van grenzen (bijv. werk-privé balans)
 • Aanleg hebben voor psychische klachten
 • Slechte fysieke gesteldheid
 • Conflicten (op werk maar ook in de privésfeer)
 • Werkdruk
 • Trauma’s (bijv. overlijden naasten)
 • Onduidelijkheid over taken en bevoegdheden
 • Gevoel ernstig onrecht te zijn aangedaan
Onze aanpak bij psychisch, frequent en situationeel verzuim

Hoe eerder klachten en de oorzaken hiervan worden gesignaleerd, hoe beter. Dit verkort namelijk de verzuimduur. Daarnaast zorgt tijdige actie ervoor dat de situatie niet verergert. Voor een werkgever/leidinggevende is het niet altijd mogelijk om de oorzaak te achterhalen, juist omdat zij onderdeel van de ziekte situatie kunnen zijn. Wij hanteren een snelle en resultaatgerichte aanpak. Onze dienstverlening is erop gericht om binnen een week een gesprek te plannen met de verzuimende medewerker.

In het geval van psychische problemen is een psycholoog goed in staat de problematiek adequaat aan te pakken. Het gaat dan meestal niet om het ‘genezen’, maar om het leren omgaan met de klachten, ander gedrag aanleren en een andere mindset creëren. Onze specialisten kunnen optreden als bemiddelaar en kunnen ze de communicatie tussen werkgever en werknemer begeleiden of op gang brengen.

Samenwerking bedrijfsarts

Ziekteverzuim wordt in bijna alle gevallen als eerste medisch benaderd. Zo zal in de meeste gevallen ook als eerste de bedrijfsarts worden ingeschakeld in het geval van psychisch verzuim. Het is de verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts om te beoordelen of iemand arbeids(on)geschikt is en de regie te voeren op de re-integratie. Hierbij werken de specialisten van Radmer Mens en Werk werken veelvuldig samen met bedrijfsartsen.

WAAROM BEGELEIDING bij PSYCHISCH, situationeel en frequent VERZUIM?
 • Snelle, effectieve begeleiding beperkt verzuim- en herstelduur
 • Psychische klachten grijpen diep in op persoonlijk leven/ welzijn
 • Hoge kosten door verminderde productiviteit en/of vervanging
 • Hogere belasting overige collega’s, domino effect
 • De Wet Verbetering Poortwachter verplicht werkgever en werknemer om inspanningen te leveren
RESULTAAT verzuimBEGELEIDING
 • Meer energie, kracht en plezier
 • Bewustwording van valkuilen en belemmerende overtuigingen
 • Gezond en realistisch duurzaam perspectief
 • Grotere belastbaarheid
 • Beter grenzen herkennen en aangeven
 • Meer zelfvertrouwen en assertiviteit
 • Betere balans tussen werk en privé
 • Bespreekbaar maken problematische werksituaties

Wil je ook serieus werk maken van psychisch verzuim, frequent verzuim of situationeel verzuim? Meer weten over onze werkwijze? Aanmelden? We helpen je met al je vragen. Je kunt ons bellen op 0314-381382 of mailen via mensenwerk@radmergroep.nl.

Lees ook over onze andere programma’s op het gebied van coaching bij burn-out en stress, persoonlijke ontwikkeling en loopbaanbegeleiding