Ontwikkeltraject met SLIM-subsidie

Yanouque Brouwer Nieuws

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het MKB. Dit gebeurt in de vorm van een subsidieregeling genaamd ‘SLIM’ (subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB). De SLIM-subsidie heeft als doel om leren en ontwikkelen in het MKB vanzelfsprekend te maken. Dit betekent dat in de onderneming aandacht is voor ontwikkeling van het bedrijf. Klik hier om naar de website van het ministerie te gaan voor meer informatie.

Ontwikkeltraject
Hoewel de subsidie vanaf 1 september (opening van het tweede tijdvak) aan te vragen is, is POWR-mensenwerk alvast voorbereid. Wij hebben een traject ontwikkeld dat aansluit op de richtlijnen van de SLIM-subsidie. Dit ontwikkeltraject bestaat uit 2 onderdelen; een ontwikkeladvies en loopbaangesprekken. Klik hier voor meer informatie over het traject en de subsidieaanvraag. POWR-mensenwerk kan tevens ondersteuning bieden bij de subsidieaanvraag.

Interesse?

Wij gaan graag (alvast) met u in gesprek om de mogelijkheden rondom de SLIM-subsidie te verkennen. Neem gerust contact met ons op. We zijn te bereiken op 0314 381 382 of via info@powr-mensenwerk.nl.