Ontwikkeladvies gaat door

Yanouque Brouwer Nieuws

Tot voor kort werd het ontwikkeladvies gesubsidieerd door de overheid en was alleen toegankelijk voor 45-plussers, als onderdeel van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de afgelopen 9 maanden hebben ruim 40 werkende 45-plussers een ontwikkeltraject doorlopen bij POWR Mensenwerk.
POWR-mensenwerk blijft het ontwikkeladvies laagdrempelig aanbieden, voor particulieren van alle leeftijden.

Inzichten
Paul Bloem: “De reacties van de deelnemers waren erg positief en heeft niet alleen hen maar ook ons inzichten gegeven. We zien dat mensen het prettig vinden om op een snelle manier, in een relatief korte tijd, een advies te krijgen. We blijven het ontwikkeladvies dan ook aanbieden, beschikbaar voor alle werkenden.”

Kosten
POWR-mensenwerk blijft voor particulieren van alle leeftijden het ontwikkeladvies laagdrempelig uitvoeren voor € 750,- (incl. BTW).
De kosten worden veelal door een werkgever betaald. Vaak zijn daar budgetten voor vrijgemaakt. Werkgevers hebben in de regel hetzelfde doel: het stimuleren van werknemers om de regie van hun verdere loopbaan in eigen handen te nemen. Wanneer je de kosten zelf betaalt, zijn deze aftrekbaar van je inkomstenbelasting. De subsidie voor 45-plussers krijgt wellicht in 2022 een vervolg.

Meer informatie
Meer weten over het ontwikkeladvies? Neem gerust contact met ons op.
Je kunt ons bellen op 0314-381382 of mailen via info@powr-mensenwerk.nl.