Bemiddeling bij arbeidsconflicten / Mediation

Ook in uw organisatie kunnen conflicten ontstaan. Want overal waar mensen samen zijn, kunnen mensen met elkaar in conflict raken. Conflicten ontstaan door bijvoorbeeld tegengestelde belangen, behoeften en normen. Conflicten hinderen, woekeren, escaleren of verlammen tot er alleen nog winnaars of verliezers overblijven. Kortom, conflicten tasten de werksfeer aan. Radmer Mens en Werk kan u dan helpen. We zijn gespecialiseerd in bemiddeling bij conflicten.

Door jarenlange ervaring met het oplossen van arbeidsconflicten in verschillende bedrijven, haalt de mediator van Radmer Mens en Werk snel de oorzaak boven tafel om daarna samen aan een oplossing te werken.

Waarom bemiddeling bij een conflict?

  • U wilt het conflict zo snel mogelijk oplossen. Bemiddeling is hierbij een effectieve en relatief goedkope manier voor
  • U bespaart kosten door niet in juridische procedures terecht te komen
  • U en uw werknemer of werkgever worden gehoord door een onafhankelijke derde partij; dit helpt om het conflict op te lossen
  • Wanneer beide partijen er niet uitkomen, kan het wellicht het beste zijn om afscheid te nemen en op zoek te gaan naar ander werk. Radmer Mens en Werk kan hierbij helpen

Conflictbemiddeling
Wanneer Radmer Mens en Werk wordt betrokken bij de bemiddeling, plannen we snel een gesprek. We praten met de hulpvrager (werkgever of werknemer) over de huidige situatie, wat de oorzaak van het conflict is en wat de oplossing zou kunnen zijn. Daarna praat onze mediator ook met de andere partij. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk. De mediator bespreekt de conclusies uit de gesprekken met beide partijen individueel. En als er voldoende basis is volgen hierop een- of meerdere “drie-gesprekken” onder leiding van onze mediator tussen werkgever en werknemer. In deze gesprekken wordt gewerkt aan oplossingen en het herstel van de wederzijdse relatie.

Mediation
Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij een onafhankelijk bemiddelaar met de conflict-partijen op zoek gaat naar een oplossing. De mediator heeft als taak om de partijen tot een weloverwogen oplossing te laten komen. Als er overeenstemming wordt bereikt worden de afspraken vastgelegd in een eindovereenkomst die door alle partijen wordt ondertekend. Uiteraard is onze mediator MFN geaccrediteerd. Dit betekent dat zij haar kennis up to date houdt en op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen.

Exit-mediation
Exit mediation wordt ingezet wanneer een voortzetting van de arbeidsrelatie geen reële optie meer is. Deze vorm van mediation is een begeleid onderhandelingsproces tussen werkgever en werknemer bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Exit-mediation voorkomt tijdrovende en kostbare ontslagprocedures bij de kantonrechter waarbij de uitkomst onvoorspelbaar is. De afspraken worden vastgelegd in een zogenaamde beëindigingsovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd.

De voordelen van mediation:

  • mediation is veelal sneller en goedkoper dan procederen
  • beide partijen hebben invloed op de uiteindelijke uitkomst. In het geval van een juridische procedure bepaalt de rechter de uitkomst
  • met mediation kunnen beide partijen (werkgever en werknemer) de opgebouwde relatie goed afsluiten of in sommige gevallen in stand houden. Dit is bijvoorbeeld essentieel wanneer de partijen hun arbeidsrelatie in de toekomst willen voortzetten
  • mediation kan communicatieproblemen oplossen door samen tot afspraken te komen

Meer weten?
Heb je vragen over onze bemiddeling bij arbeidsconflicten? We helpen je graag. Je kunt ons bellen op telefoonnummer 0314-381382 of mailen naar mensenwerk@radmergroep.nl.

Lees ook over onze andere programma’s op het gebied van samenwerken en persoonlijke- en professionele ontwikkeling.