Vergrijzing in Nederland

Dion Nieuws

De vergrijzing van de Nederlandse bevolking is een van de meest urgente problemen op het gebied van demografie. Naar verwachting is in 2040 het percentage 65-plussers gestegen van 16% naar 22%. Wat betekent dit voor bedrijven? Werkgevers moeten zich ervan bewust zijn dat een vergrijzend personeelsbestand andere behoeften met zich …